Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 4. díl - reakce klubu Sisyfos - udělení bronzového BB společnosti Maranatha o.s.

| 07. 06. 2011 |

«Zpět

Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 4. díl - reakce klubu Sisyfos - udělení bronzového BB společnosti Maranatha o.s.

Nyní následuje reakce klubu Sisyfos na přednáškový cyklus jako takový - ze dne 16. března 2009

***

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2008 získává
bronzový Bludný balvan

Maranatha, o. s.

za propagaci biblického kreacionismu vydávaného za vědu

Občanské sdružení Maranatha (z aramejštiny: Ó, Pane přijď) nás zaujalo jednak vydáním knihy „Genesis konflikt - Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod?" a zejména uspořádáním devítidenního cyklu přednášek jejího autora prof. Dr. Waltera J. Veitha z Jihoafrické republiky v Kongresovém centru v Praze (24.10 - 1.11.2008). Tento cyklus s pozoruhodným názvem „Kde jsme ztratili křídla" přivábil pokaždé kolem pěti set posluchačů pod záminkou, že budou seznámeni s novými vědeckými objevy. Letáky šířené po celé Praze lákaly: „Přijďte se jako první seznámit s vědeckými objevy, které se ještě nestačily dostat do učebnic biologie a encyklopedií!" Skeptik se táže: „Proběhly tyto třeskuté objevy oponenturou? Byly publikovány v recenzovaných časopisech?"

Prof. Veith je zoologem, hostoval na Loma Linda university (California), spoluzaložil Institute for Creation Research a napsal několik knih. (Dvě z nich spolu s autobiografickou brožurou vydala v roce 2008 česky Maranatha.) Aktivně hlásá biblický kreacionismus, takže přírodovědné výroky z kapitol Bible (zejména Genesis) považuje za Pravdy, které věda nemůže než potvrzovat.

V Kongresovém centru přednášel anglicky (s překladem) o tématech řady disciplin: kosmologie, geologie, hydrologie, paleontologie, zoologie, genetiky, antropologie a historie.

Fascinované posluchačstvo se dovědělo:

  • Evolučně-naturalistické chronologické představy jsou zcela mylné. Výsledky spolupráce více vědních disciplín, jež jsme dosud naivně obdivovali, můžeme zahodit.
  • Stvořený svět není starší než 10 000 let.
  • Biblická celosvětová potopa se uskutečnila najednou, až po vrcholky Himalájí, a to kolem roku minus 2500, .zachránil se jen Noe +7 . Na otázku po původu vody a způsobu odtoku odpověděl prof. Veith: „Mořské dno se náhle zdvihlo a po 150 dnech zase pokleslo zpátky." (Že si Egypťané nestěžovali na šplouchání do pyramid? Dle prof. Veitha je třeba poopravit historii, zřejmě si je postavili, až když uschlo.)
  • Evoluční teorie je špatně, ve školách se učí bludy, zatímco biblická zpráva je tutovka.
  • Dinosauři a mnohá další havěť potopu nepřežili, neb je Satan pokazil.

Zlatoústý prof. Veith tu a tam strhnul posluchačstvo k nadšení nad svými výroky, tak trochu jako v agitačním středisku. Otázky se mohly klást pouze písemně s tím, že je zodpoví na začátku další přednášky. Druhý den přednášející vybral šestici jednoduchých otázek, které elegantně zodpověděl.

Jen s mírnou nadsázkou tvrdíme, že prof. Veith překonal von Dänikena, neboť zaměstnal místo ufonů rovnou Stvořitele všemohoucího, čímž posluchačům vnukl cokoli mu libo. Ovšem jen těm, co podléhají manipulaci, co preferují jednoduché a definitivní pravdy, bez kritického zamýšlení.

Další semináře, již v češtině, nabízí Maranatha v malém salonku Kongresového centra nadále na obdobná témata pod vedením doktoranda Mgr. Libora Votočka (s podporou prof. RNDr. Vladimíra Krále, DrSc.). Již nejsou tolik zlatoústé, leč neméně šokující.

Vysoká účast, zvláště mladých lidí, na přednáškách v Kongresovém centru potvrdila, že společnost Maranatha docela obstojně mate českou veřejnost.

MB

* - článek je vystaven na stránkách společnosti Sisyfos - v kategorii "ceny bludný balvan" - zde - první vystavení dne 16. března 2009 v 18:08.

***

Takto vypadala pozvánka na předávání bludných balvanů ...