Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 10. díl - odpověď pana Špiříka panu Pavlíčkovi

| 15. 07. 2011 |

«Zpět

Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 10. díl - odpověď pana Špiříka panu Pavlíčkovi

Odpověď pana Špiříka panu Pavlíčkovi z klubu Sisyfos:


Vážení členové klubu Sisyfos,


poslal jsem Vám dopis ohledně způsobu udělení stříbrného Bludného balvanu Pavlu Kábrtovi.


Pan A. Pavliček, člen výboru Sisyfos, mi osobně poslal dopis, který by neměl uniknout pozornosti.


Pan Kábrt na svém webu www.kreacionismus.cz má občas věci, které nelze akceptovat. Tyto podivuhodnosti jsou však ničím s „moudry", kterými se snaží přesvědčovat pan A. Pavlíček. Leckterý laureát vámi uděleného Bludného balvanu zůstává pozadu. Dokonce i ten pomatený chlap z metra, kterého pan Pavlíček potkal, je na tom duševně lépe, neboť nezdůvodňuje svoji pravdu tím, jak umí matematiku z první obecné, že 2 + 2 = 4. Svými „story" a nesmysly v nikom nebudí zdání vědeckosti a důvěryhodnosti.


Nebudu tedy dále komentovat dopis pana Pavlíčka, přenechám to jiným specialistům z oboru psychologie. V prvním dopise jsem vám psal, že „současní teologové mají mnohem větší znalosti z oboru přírodovědy a psychologie, než současní přírodovědci z oblasti teologie". Znalosti pana Pavlíčka z teologie jsou nulové, ale netušil jsem, kam až upadne člověk, když odmítne Boha.
Na konci minulého dopisu jsem trochu z žertu navrhl udělit zakládajícím členům klubu Sisyfos Bludný balvan za propagování vědeckého ateismu. Domníval jsem se, že vás to povzbudí ke kritickému myšlení.


Kritické myšlení se nedostavilo, proto již vážně navrhuji udělit dva Bludné balvany za rok 2011:


1. Zakládajícím členům klubu SISYFOS za propagování vědeckého ateismu, t.j. za soustavné vysmívání kreacionismu a „vědecké" zdůvodňování neexistence Boha Stvořitele.


2. Panu A. Pavlíčkovi (popřípadě dalším členům klubu Sisyfos) za předstírání vědeckosti a kritického myšlení, a tím matení veřejnosti.


S pozdravem


P. Ing. Jiří Špiřík Th.D.