Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 2. díl - reakce klubu Sisyfos - pan docent Zlatník

| 07. 06. 2011 |

«Zpět

Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 2. díl - reakce klubu Sisyfos - pan docent Zlatník

Nyní následuje reakce klubu Sisyfos - pana doc. Zlatníka - na přednáškový cyklus ... dne 29. října 2008, kdy se konala 6. přednáška z 9-dílného cyklu !!!

***

Byl svět stvořen za šest dní?


29.10.2008 / 11:43 - Čeněk Zlatník - čtenost 10634 - kategorie: článek


V Kongresovém centru Praha probíhá (24.10 - 1.11.2008, denně od 19 hodin) cyklus přednášek „Kde jsme ztratili křídla?". Vstup je zdarma. Přednáší neúnavný, vitální pán středního věku, prof. Dr. Walter J. Veith, uváděný jako mezinárodně uznávaný vědec, vedoucí katedry zoologie na Univerzitě Západního Kapska (JAR), poradce tamní vlády, tedy významná osobnost. Obsahem přednášek jsou vybrané otázky původu a budoucnosti vesmíru, života a člověka. Naše veřejnost se má seznámit „s vědeckými objevy, které se ještě nestačily dostat do učebnic biologie a encyklopedií". (Zkušený skeptik zbystří: Nač ten spěch? Proběhly ty třeskuté objevy náležitou oponenturou? Byly publikovány v odborných žurnálech? Něco tu nebude v pořádku...)

Pořadatelem je neznámé občanské sdružení Maranatha. Na stránkách www.maranatha.cz naleznete podrobný program přednášek uvedeného cyklu, pokud jste se s nimi minuli na ulici nebo v metru. Vydáte-li se na některou přednášku, jděte dříve, abyste se posadili. Vždyť kapacita sálu je pouhých 500 míst. Co je příčinou takového zájmu o vědu?
Především: nejde tu o popularizaci vědy, ale o pseudovědu, které říkáme biblický kreacionismus. V doslovné shodě s Biblí měl svět vzniknout stvořením před několika tisíci léty v šesti obyčejných, tedy 24 - hodinových dnech. Existují i jiné varianty kreacionismu, kriticky o nich a o jejich argumentaci píše Jiří Heřt ve sborníku Věda kontra iracionalita 4 nebo ve Slovníku esoteriky a pavěd. Kupříkladu přesně před třemi roky probíhal ve zdejším Kongresovém centru světový kongres zastánců známější (modernější) verze kreacionismu nazývané „Intelligent Design", který na Bibli nelpí, do značné míry uznává výsledky vědy, aby byl pro vzdělané lidi přijatelnější.

Vraťme se k našim přednáškám. Návštěvník se předem nedozví, dozví-li se to vůbec, že přednáškový cyklus je náboženskou misií Církve adventistů sedmého dne. Cílem pořadatelů patrně je nenápadné zviditelňování náboženské společnosti a podpora zájmu o biblický mýtus. Pokud budou takové akce příznivě přijímány, stanou se četnějšími. Později by mohl následovat tlak na omezení školní výuky darwinismu nebo kosmologie, jak to známe z USA i odjinud. Dosud jsem nezachytil žádnou odezvu na tuhle akci, pouze jsem letmo zaslechl z radia, že vědci „opět diskutují o problémové Darwinově teorii".

Přiznám se, že jsem se na přednášce spíše bavil jako na divadle. Pan profesor přednášel anglicky, simultánní překlad byl úctyhodný výkon. Přednášející hojně vtipkoval na účet vědy, též se všelijak pitvořil a křepčil. Při „vyvracení" vývojové teorie zazněly známé, již poněkud omšelé argumenty o chybějících mezičláncích, neredukovatelné složitosti atd. Výklad byl doprovázen biblickými citáty. Dověděl jsem se, že celosvětová potopa proběhla asi před 4,5 tisíci léty, přičemž vyhynuly mnohé druhy, kupř. dinosauři nebo trilobiti. Proč? Ne že by se Stvořiteli nepovedly, ale později je pokazil Satan. Kde se vzala voda potřebná k potopě a kam se pak poděla? Nejspíš na vyšší pokyn zakolísala hloubka oceánského dna. Může se potopa opakovat? Nemůže, vzpomeňme na biblický duhový závazek. Zkameněliny a uhlí vznikly po potopě, času bylo dost. Nevěříte? Vložte plyšového medvídka do silikátového roztoku a za rok zkamení. Jak se mohly za pár tisíciletí utvořit stametrové vrstvy usazenin? Podobně jako se tvoří v současnosti při katastrofické erupci sopek, což bylo demonstrováno filmem.

Nesmyslem jsou prý usazeniny staré stamiliony let, ty by již musily být dávno zničeny erozí. Jednotlivé druhy byly stvořeny naráz ve vší dokonalosti. Pohleďte na mravenec v jantaru, domněle starého desítky milionů let, je evidentně totožný s mravencem žijícím. A tak dále.

„Věda" profesora Veitha je prostým příběhem, který každý bez námahy pochopí. Teprve odmítání Boha vede ke komplikované vědě, s níž zatěžujeme studenty.

Účastník si jako suvenýr odnese CD o Bibli spolu s autobiografickou knížečkou prof. Veitha „Má nejtěžší cesta". (Konvertoval od katolictví k ateismu, odtud zpět ke katolictví, nakonec k adventismu. Stal se vzdělaným biblistou. Jeho rodinu po jistou dobu terorizoval Satan. Po odborně vědecké stránce stál původně na pozicích neodarwinismu.) Byly tu ke koupi další dvě jeho knihy, vše letos přeložené a vydané společností Maranatha. Nabízeli i známé překlady starších kreacionistických publikací z vydavatelství Návrat domů.

Přednáškový cyklus „Kde jsme ztratili křídla" spolu s publikacemi W.J.Veitha matou veřejnost nálepkou vědeckosti. Jejich význam, event. škodlivost bych raději posoudil s delším odstupem. Dosud se u nás kreacionismus výrazněji neujal.

***