Existence Boha

«« 1 »»

Natural Theology Natural Theology

Natural Theology nebo-li Co lze vyčíst o Bohu z okolní přírodyObsah je čerpán z knihy Natural Theology od Williama Paleyho (Oxford University Press 2006)Natural Thelogy 1. díl1. díl série článků o argumentech pro a protiInteligentní záměr v přírodě byl vždy favoritním argumentem pro Boží existenci. Před 200 lety byl přinesen tento argument o nebeském hodináři Williamem Paleym, teologem a přírodovědcem.Paley postavil argument následujícím způsobem. Předpokládejte, že jdete rozbahněnou cestou kdesi v polích. Mezi bahnem a kamením uvidíte hodinky. ...

Více

Osobní Bůh v neosobním Vesmíru Osobní Bůh v neosobním Vesmíru

Osobní Bůh v neosobním VesmíruKdyž přijde na otázku původu vesmíru, života a člověka, setkáme se v médiích - zejména v encyklopediích, učebnicích a vědecko-populárních časopisech - téměř výhradně s pohledem evolučním (naturalistickým), který už z principu (!) nepočítá s žádným záměrem a tvůrčí inteligencí (Bohem). Stejný pohled panuje i v akademických kruzích a na mezinárodních konferencích, jako kdyby víra v osobního Boha, který pro nás prozíravě vytvořil kosmos a člověka obdařil rozumem a láskou, prznila čistou vědu i vědce ...

Více

«« 1 »»