3x Evoluce vs. Stvoření

«Zpět

3x Evoluce vs. Stvoření

Třikrát evoluce versus stvoření

Moreland J. P., Reynolds John Mark

Všichni si ze školních lavic zajisté pamatujeme tzv. evoluční teorii, která - zjednodušeně řečeno - hovoří o vzniku života prostřednictvím nahodilého vývoje. Málokdo z nás však tuší, že existují také jiné teorie, které se zabývají vznikem života na zemi. Jednou z nich je například teorie kreační, která sama o sobě nabízí několik zajímavých alternativ. V této publikaci přicházejí s otevřenou diskusí na dané téma křesťanští myslitelé, z nichž každý zastává určitý proud v rámci kreační teorie.
Práce se dělí na následující části a témata:

Úvod - vztah vědy a víry (autoři J. P. Moreland a John Mark Reynolds)
Teorie mladé země (autoři Paul Nelson a John Mark Reynolds)
Progresivní kreacionismus - teorie staré země (autor Robert C. Newman)
Plně obdařené stvoření - teistická evoluce (autor Howard J. Van Till)

Kniha, váz., 320 stran.
Vydalo o.s. Návrat domů.