Genesis a úpadek národů

«Zpět

Genesis a úpadek národů

 

Genesis a úpadek národů

Ken Ham

Kniha poskytuje historický rozbor idejí, které vedly k odmítnutí pravdivosti knihy Genesis. Toto podrývání Božího slova ústí do zkázy rodiny a národa.

Ken Ham ukazuje, že probuzení může nastat, ale jen tehdy, když křesťanství bude postaveno na pevných základech.

Evoluční domněnky zůstávají nedokázané. Ba co víc, vědecké poznatky je vyvrací. Dnešní společnost ale lidi učí, co si mají myslet, a ne jak mají myslet.

Ken Ham, zakladatel Answers in Genesis, společnosti, která se zabývá vyučováním důležitosti kreacionismu (nauka o stvoření), je velmi populárním a úspěšným řečníkem v různých amerických církvích. Ve své rodné zemi v Austrálii se stal průkopníkem šíření zprávy o kreacionismu. Jeho služba je zaměřena na aktuálnost kreace v životě každého jednotlivce - tak, aby i ostatní poznali svého Stvořitele a našeho Spasitele, Ježíše Krista.

kniha, 78 str., brož. vazba

Vydala redakce časopisu Zápas o duši