Původ vesmíru

«« 1 »»

Jak starý je vesmír? Jak starý je vesmír?

Dny stvořeníJaký význam má slovo den v 1. kapitole knihy Genesis? Slova mohou mít více než jeden význam. Platí to i o slově den. Slovo den může znamenat kalendářní den (24hodinové období), světlou část kalendářního dne (tj. ve smyslu opak stínu a noci), a dokonce i časové období neurčité délky (za dnů krále Davida, v den soužení a podobně). Je to tak ve slovenštině i v jiných jazycích, a také v hebrejštině, ve které jsou napsány starozákonní spisy Bible.Dny v Genesis 1Pro den používá hebrejština slovo jom. Slovo jom [den] je v 1. kapitole ...

Více

«« 1 »»