Stvoření vs. evoluce

«« 1 »»

95 tezí proti evoluci 95 tezí proti evoluci

95 tezí proti evoluciOd prvního vydání Darwinovy knihy "O evoluci druhů" 24. listopadu 1859, vyšla najevo řada faktů {vědeckých objevů} hovořících zřetelně proti evoluční teorii. Přesto však víra v evoluci, v teorii Velkého Třesku a v miliardy let starou Zemi, hluboce zakotvila v myšlení, v hodnotovém systému a v celkovém nasměrování moderní společnosti a v průběhu času nabyla tato ideologie bez nadsázky fundamentalistický {fanatický} charakter. Totiž v žádné jiné oblasti moderní vědy nejsou lidé kritizující {zpochybňující} ...

| 12. 06. 2014 | Více

Darwinistická pohádka je vědomý blud k zotročení člověka Darwinistická pohádka je vědomý blud k zotročení člověka

Petr Hájek: Darwinistická pohádka je vědomý blud k zotročení člověkaAutor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 28.1.2011 na webu www.euportal.cz | Rubrika: Rozhovory* Teorie velkého třesku dává obrovský prostor pro teorii stvoření tak, jak je popsána v Bibli. Velký třesk nevznikl v souvislosti se stvořením světa, ale s vyhnáním Adama a Evy z Ráje po prvotním hříchu. Právě „vyhnání" je okamžikem „Velkého třesku", jímž začíná hmotný svět a poté i dějiny pozemského člověka.* Cestu návratu zpět do Ráje a do života věčného nám ...

| 28. 01. 2011 | Více

Fóbie z absolutna Fóbie z absolutna

Fóbie z absolutna Ken Ham je smrtonosná a na vzestupuStředoškolský student napsal po přečtení knihy "Lež: Evoluce" rozhořčený dopis, kde mě obvinil, že dávám vinu evoluci za všechno zlo ve společnosti. Psal, že jeho profesor byl spravedlivý člověk, který studenty vyučoval morálce, byl proti potratům a přesto věřil v evoluci. Student dále pokračoval tvrzením, že neexistuje spojitost mezi evolucí a otázkou potratů. Takových a podobných komentářů dostávám po léta celou řadu. Upřímně řečeno, lidé si neuvědomují (nebo si ani ...

| 25. 10. 2010 | Více

Test evolucionismu Test evolucionismu

Test evolucionismu Peter Masters aneb poznáte je po ovoci.Během posledních několika desetiletí zaznamenal kreacionismus významný vzestup, nicméně, pokud vím, na celém světě ve vzdělávací, vědecké a politické sféře evolucionismus stále dominuje.Jako reakce na vzestup kreacionismu byly v posledních dvaceti letech vydány desítky knih, které tento pohled kritizují a obhajují víru v evoluci. Rád bych na úvod citoval dr. Douglase Futuyumu, autora jedné z těchto knih. S mnoha jeho názory nesouhlasím, ale tento konkrétní výrok platí. Říká: "Kreace a ...

| 22. 10. 2010 | Více

Vznikla by moderní věda bez křesťanství? Vznikla by moderní věda bez křesťanství?

Vznikla by moderní věda bez křesťanství?V naší části světa je sotva možné najít dva jiné pojmy, které by lidé obecně vnímali s větší mírou pocitu neslučitelnosti, než „věda a náboženství." Nechci se nyní věnovat tomu, zda je toto chápání oprávněné či ne, nebo co je příčinou tohoto stavu. Chci se ptát na něco jiného. Bylo tomu vždycky tak?V tomto článku se pokusím ukázat, že by moderní věda nikdy nevznikla bez křesťanství. Pokusím se zároveň nastínit důvody pro objektivní historický fakt, že k rozvoji vědy nedošlo nikde ...

| 20. 10. 2010 | Více

O evoluci, jak ji neznáte O evoluci, jak ji neznáte

O evoluci, jak ji neznáteNapsal Pavel KábrtMotto: "Slušný člověk", ale kdeže! To si jen tak říkají, aby se nemuseli podívat pravdě do očí. Mezi takovými mám nejvíce přátel.MefistoJe tomu teprve l00 let, co se v dějinách lidstva rozšířil neuvěřitelný názor, že náš svět nemá žádnou inteligentní příčinu, že neexistuje ani Bůh ani jiný autor života. Některé státy toto tvrzení dokonce vyhlásily jako svoji oficiální ideologii. Ještě před pár lety stačilo u nás přečíst před neznámými lidmi z Bible: "Blázen říká v ...

| 29. 09. 2010 | Více

Když dvě a dvě nejsou čtyři Když dvě a dvě nejsou čtyři

Když dvě a dvě nejsou čtyřiNapsal Pavel Kábrt (1, 2, 3)Byl jsem ještě docela malý špunt, když mě rodiče vzali na výlet: Turnov, Jablonec, Liberec, Nový Bor. Náš rod pochází z Turnova. Pamatuji se, že v Liberci byla hustá mlha. Někdo v autobuse řekl: tady jsou často mlhy. Když jsme jeli zpátky, byla tam zas mlha. Moc rád jsem pozoroval řidiče autobusu, jak řadí rychlosti a točí volantem. Snažil jsem se to pochopit a zapamatovat si: levý pedál sešlápnout, ruční pákou dát rychlost, pak pedál pouštět a pomalu sešlapávat pravý. Moc jsem to ...

| 29. 09. 2010 | Více

Evoluční nazírání na svět Evoluční nazírání na svět

Evoluční nazírání na světPodstata evoluce je nepřítomnost motivu a účelu. Příroda se pak zdá být výpočetní mašinérií beze smyslu. Avšak - hypotéza samovolné organizace neživé i živé hmoty bez předchozí informace je v rozporu se všemi vědeckými obory. Nezačíná snad každá smysluplná činnost přemýšlením? Kdykoliv vidíme nějaký plánovaný projekt, i to nejprimitivnější dílko, pak bezpochyby předpokládáme, že původcem je inteligentní bytost se smyslem pro organizovanost, řád a účel. Hodinový strojek vyrobil hodinář, budovu ...

| 29. 09. 2010 | Více

Srovnání stvořitelské a evoluční teorie Srovnání stvořitelské a evoluční teorie

Stvoření (Inteligence) versus Evoluce (Vývoj) jako světonázorySpor týkající se počátku (původu) vesmíru, života a člověka není ve své podstatě přírodovědeckým sporem, nýbrž sporem mezi dvěma vzájemně neslučitelnými a dva základní přístupy vyčerpávajícími světonázory, které předkládají své [vzájemně opačné] pojetí původu, hodnoty a cíle vesmíru a všech „věcí" ve vesmíru - materiálních, biologických i duchovních.Srovnání 2 základních vzájemně neslučitelných světonázorůStvořitelskýEvoluční1. Věčný ...

| 27. 09. 2010 | Více

Teze na podporu kreacionismu Teze na podporu kreacionismu

Teze na podporu kreacionismuEvoluční biolog a filozof Stanislav Komárek se svého času vyjádřil, že evoluční teorie „představuje biologický problém, kterému se asi dostalo největší publicity za lidskou historii" (Vesmír č.6/1997). Časopis National Geographic (1) označil loni Darwinův spis O původu druhů za „nejtřaskavější knihu v dějinách vědy". Důvodem je, že tato teorie zasáhla do širokého spektra oborů lidské činnosti, a zejména, že se dotýká základních otázek našeho života. Tím se pro křesťany stává výzvou, aby se s ní ...

| 27. 09. 2010 | Více

«« 1 »»