Stvoření vs. evoluce

«« 1 »»

95 tezí proti evoluci 95 tezí proti evoluci

95 tezí proti evoluciOd prvního vydání Darwinovy knihy "O evoluci druhů" 24. listopadu 1859, vyšla najevo řada faktů {vědeckých objevů} hovořících zřetelně proti evoluční teorii. Přesto však víra v evoluci, v teorii Velkého Třesku a v miliardy let starou Zemi, hluboce zakotvila v myšlení, v hodnotovém systému a v celkovém nasměrování moderní společnosti a v průběhu času nabyla tato ideologie bez nadsázky fundamentalistický {fanatický} charakter. Totiž v žádné jiné oblasti moderní vědy nejsou lidé kritizující {zpochybňující} ...

| 12. 06. 2014 | Více

Jak a proč věřím ve stvoření a inteligentní původ vesmíru života a člověka - 1. díl Jak a proč věřím ve stvoření a inteligentní původ vesmíru života a člověka - 1. díl

Jak a proč věřím ve stvoření a inteligentní původ vesmíru života a člověka - 1. dílKterá z následujících dvou věr přemáhá svět - tj. každodenní ohrožení, kterým jsme vystavováni jako jednotlivci i jako společnost?a) Příčina přírody je součástí přírody a vzešla z přírody samotné - tj. příroda (veškeré prostředí ve kterém žijeme) je svébytná, soběstačná, suverénní a svrchovaná existence. Tzn. že pokud si příroda a lidé nepomůžou sami, nepomůže jim nikdo a nic. Jinými slovy, nenajdeme-li řešení naší situace v samotné ...

| 22. 09. 2011 | Více

«« 1 »»